สยามชัย ศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รายการสั่งซื้อสินค้า

ลำดับ รายละเอียดสินค้า ราคา สถานะ
1 เลขที่สั่งซื้อสินค้า : 1642388592 วันที่ : 17/01/2565
สินค้า : Haier HR-CEQ18
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
990 บาท กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พิมพ์เอกสาร
ส่งหลักฐานการชำระเงิน
ยกเลิกสินค้า
2 เลขที่สั่งซื้อสินค้า : 1642385189 วันที่ : 17/01/2565
สินค้า : ตู้เย็น TOSHIBA
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 43LK5400PTA
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG 14 kg.
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : FAMILY 32"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Daikin FTKQ09SV2S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : PANASONIC เครื่องซักผ้าฝาบน 9 Kg. รุ่น NA-F90B5
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG TV HD LED (32") รุ่น UA32M4100AK/DKXXT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier HSU-10CTR03TF(H)
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG TV HD LED (32") รุ่น UA32N4300AKXXT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER
จำนวน : 1 ราคา : 1590 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG IG10RN-SE2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier HR-CEQ18
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier SC1400PCS2 LED
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ตู้เย็น 1 ประตู
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Haier HR-CEQ18
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER
จำนวน : 1 ราคา : 1590 บาท (เงินสด)
สินค้า : SHARP TV LED (32") รุ่น LC-32LE180M
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER HSU-09VNS03TF
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG UA32J4100AKXXT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 7990 บาท (เงินสด)
สินค้า : HAIER
จำนวน : 1 ราคา : 18990 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : TV TCL
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG AR10KCFHGWKNST (9400 BTU)
จำนวน : 1 ราคา : 10990 บาท (เงินสด)
สินค้า : DAIKIN
จำนวน : 1 ราคา : 19900 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 15990 บาท (เงินสด)
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 900 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HITACHI
จำนวน : 1 ราคา : 12190 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 7490 บาท (เงินสด)
สินค้า : SHARP
จำนวน : 1 ราคา : 7990 บาท (เงินสด)
สินค้า : SHARP
จำนวน : 1 ราคา : 20990 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 20990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Haier HR-CEQ15
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG T2308VS2M
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG T2512VSAM
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : FAMILY 32"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : MITSUBISHI
จำนวน : 1 ราคา : 5390 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG UA32N4300AKXXT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TOSHIBA
จำนวน : 1 ราคา : 8990 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 25900 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 20990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Hitashi HES-45B
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Hitachi HES-35B
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TOSHIBA GR-B148S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 43LK5000PTA
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : เครื่องซักผ้า SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 6990 บาท (เงินสด)
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ Haier
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER
จำนวน : 1 ราคา : 8590 บาท (เงินสด)
สินค้า : Toshiba DSK38S5KW
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TOSHIBA
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Hitashi HES-45B
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : PANASONIC NA-F125A5
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TOSHIBA 10 kg.
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TV Skyworth
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG 10 kg.
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ SHARP
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER HSU-09VNS03TF
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier HSU-24VNS03TF
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG AR10KCFHGWKNST (9400 BTU)
จำนวน : 1 ราคา : 10990 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG 10.5 kg.
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 6490 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG IG24RN-SE2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 42LB551T
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TOSHIBA GR-B175Z
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Panasonic
จำนวน : 1 ราคา : 21460 บาท (เงินสด)
สินค้า : Haier HRF-TMB22N DS
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 6990 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG เครื่องซักผ้าฝาบน (13 kg) รุ่น WA13J6730SW/ST
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : FAMILY แอลอีดี ทีวี 32 นิ้ว รุ่น LED32D-T2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL
จำนวน : 1 ราคา : 5990 บาท (เงินสด)
สินค้า : HITACHI (6.6 Q)
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Daikin FTKQ09SV2S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier 10 kg.
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier HSU-10CEK03TF-N
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG WA10J5713SG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Aconatic 32'
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : DAIKIN FTKQ09TV2S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Toshiba DSK38S5KW
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Aconatic
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : TOSHIBA
จำนวน : 1 ราคา : 6490 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG 32
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 13490 บาท (เงินสด)
สินค้า : Haier HSU-13CTR03T(H)
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 15990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Skyworth 32E2A11T
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : MITSUBISHI SRK-13CRS-S1
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ตู้เย็น LG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Daikin FTKQ09SV2S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TOSHIBA
จำนวน : 1 ราคา : 8990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Skyworth LED Smart TV 32
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Aconatic
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Daikin FTKQ12SV2S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier 6.3Q
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Aconatic 32HD511AN
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG WA12J5713SG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL
จำนวน : 1 ราคา : 11990 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG 43LK5700PTA
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 900 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 42LB551T
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : FAMILY 32D-T2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG AR10NYFXAWKNST 9000 BTU
จำนวน : 1 ราคา : 11890 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 13420 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG WP-995RT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Toshiba DSK45S5KW
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ตู้เย็น TOSHIBA
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG UA32FH4003K
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG AR10KCFHGWKNST (9400 BTU)
จำนวน : 1 ราคา : 10990 บาท (เงินสด)
สินค้า : SHARP AH-PR13
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ Haier
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 16990 บาท (เงินสด)
สินค้า : TCL
จำนวน : 1 ราคา : 10990 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG 43LK5000PTA
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SHARP
จำนวน : 1 ราคา : 14990 บาท (เงินสด)
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ Haier
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ACONATIC AN-32DH800SM
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : เครื่องซักผ้า LG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : PANASONIC NR-AH148R
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : FAMILY 32D-T2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SHARP TV LED (32") รุ่น LC-32LE180M
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier EI45M-B
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 13490 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG UA32J4100AKXXT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER HSU-10VNR03T(N)
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 11990 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG WP-995RT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG เครื่องซักผ้าฝาบน (12 กก.) รุ่น WA12J5713SG/ST
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ตู้เย็น Haier
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : PANASONIC เครื่องซักผ้าฝาบน (15 kg) รุ่น NA-F150A3
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 12620 บาท (เงินสด)
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ Inverter LG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : CARRIER
จำนวน : 1 ราคา : 16890 บาท (เงินสด)
สินค้า : TCL 32"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER HSU-12VNS03TF
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Skyworth LED Smart TV 32
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ TCL
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 7.5 kg.
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG UA32FH4003K
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Toshiba DSK38S5KW
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SHARP
จำนวน : 1 ราคา : 16990 บาท (เงินสด)
สินค้า : ตู้เย็น TOSHIBA
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : DAIKIN FTKQ09TV2S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 32D2940
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 14990 บาท (เงินสด)
สินค้า : TOSHIBA GR-B148S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SHARP TV LED (32") รุ่น LC-32LE180M
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 10490 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : TCL 32"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 5550 บาท (เงินสด)
สินค้า : HAIER
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SHARP SJ-C19E
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ตู้เย็น LG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 43D2940
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 14990 บาท (เงินสด)
สินค้า : CARRIER
จำนวน : 1 ราคา : 16890 บาท (เงินสด)
สินค้า : ตู้เย็น TOSHIBA
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Family 32"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : PANASONIC เครื่องซักผ้าฝาบน (13.5kg,สีขาว) รุ่น NA-F135A5
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 32"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TV Skyworth
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Haier EI35M-B
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier HSU-13CEK03T-N
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 43LK5000PTA
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 40"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier HSU-10VNR03TF
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER
จำนวน : 1 ราคา : 8590 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Aconatic 32HD511AN
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ตู้เย็น Haier
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 40"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Aconatic
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Daikin FTKQ09SV2S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Skyworth 32E2A11T
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Hitashi HES-45B
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : DAIKIN FTKQ12TV2S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG AR10KCFHGWKNST (9400 BTU)
จำนวน : 1 ราคา : 10990 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 13490 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 20990 บาท (เงินสด)
สินค้า : SHARP 2T-C45AE1X
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : FAMILY 32"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier HSU-13CTR03T(H)
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG UA32N4003AKXXT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Panasonic CS-PN9VKT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SHARP FULL HD SMART TV
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TOSHIBA
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : ตู้เย็น HAIER รุ่น HR-DMBX15
จำนวน : 1 ราคา : 4590 บาท (เงินสด)
สินค้า : FAMILY 32"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier SC-1700PCS2-LED
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LED TV ทีวี ขนาด 32 นิ้ว รุ่น 32LJ500D
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Hitachi HES-35B
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 6490 บาท (เงินสด)
สินค้า : Daikin FTKQ09SV2S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Toshiba DSK45S5KW
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 10.5 kg.
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier HR-BDN15
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Skyworth LED Smart TV 32
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG T2310VSAM
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier SC-1700PCS2-LED
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 32LB551D
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Daikin FTKQ12SV2S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 32
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 32S62
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL
จำนวน : 1 ราคา : 10990 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 12620 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG TV HD LED (32") รุ่น UA32M4100AK/DKXXT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ACONATIC 40"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ACONATIC AN-32DH800NS
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Toshiba DSK38S5KW
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : FAMILY 32D-T2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : PANASONIC NR-AH148R
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 43"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : MITSUBISHI
จำนวน : 1 ราคา : 8390 บาท (เงินสด)
สินค้า : TCL 32S6500
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : DAIKIN
จำนวน : 1 ราคา : 19900 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 7290 บาท (เงินสด)
สินค้า : Aconatic 32'
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 14990 บาท (เงินสด)
สินค้า : HAIER
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL
จำนวน : 1 ราคา : 10990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Haier HR-CEQ15
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 7290 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 13490 บาท (เงินสด)
สินค้า : Aconatic AN-43DF800SM
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER HSU-10VNR03T(N)
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Panasonic DH-3JL2TH
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Skyworth 32E200A
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 7.5 kg.
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 32"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Panasonic DH-3JL2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 17790 บาท (เงินสด)
สินค้า : SHARP SJ-G15S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Hitachi RASEH13CKT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG AR18MYFHBWKNST
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG GN-B202SQBB
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : MITSUBISHI
จำนวน : 1 ราคา : 5390 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG เครื่องซักผ้าฝาบน (12 กก.) รุ่น WA12J5713SG/ST
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : MITSUBISHI
จำนวน : 1 ราคา : 5390 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG เครื่องซักผ้าฝาบน (13 kg) รุ่น WA13J6730SW/ST
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 14990 บาท (เงินสด)
สินค้า : ตู้เย็น HAIER รุ่น HR-DMBX15
จำนวน : 1 ราคา : 4590 บาท (เงินสด)
สินค้า : Daikin FTKQ09SV2S
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG IV10RN-SE2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG AR10KCFHGWKNST (9400 BTU)
จำนวน : 1 ราคา : 10990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Family 32D-T2 Smart
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Panasonic
จำนวน : 1 ราคา : 21460 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG WT15J7PEC
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 32
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SHARP LC-40LE280X
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SHARP
จำนวน : 1 ราคา : 15990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Aconatic
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG IG18RN-SE2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 32
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SHARP
จำนวน : 1 ราคา : 16990 บาท (เงินสด)
สินค้า : SHARP TV FHD LED (45", Smart) รุ่น 2T-C45AE1X
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HITACHI (6.6 Q)
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HITACHI
จำนวน : 1 ราคา : 9490 บาท (เงินสด)
สินค้า : SHARP
จำนวน : 1 ราคา : 20990 บาท (เงินสด)
สินค้า : ตู้เย็น TOSHIBA
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG IG10RN-SE2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 32"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 32S6500
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Family 32D-T2 Smart
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : เครื่องซักผ้า SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 6490 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 13490 บาท (เงินสด)
สินค้า : MITSUBISHI
จำนวน : 1 ราคา : 5390 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 7290 บาท (เงินสด)
สินค้า : Haier EI45M-B
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 32D2940
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : TV Skyworth
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Hitashi HES-45B
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 6490 บาท (เงินสด)
สินค้า : Haier EI45M-B
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ACONATIC 40"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG IG13RN-SE2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER
จำนวน : 1 ราคา : 9990 บาท (เงินสด)
สินค้า : HITACHI
จำนวน : 1 ราคา : 8690 บาท (เงินสด)
สินค้า : SHARP TV LED
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Hitachi RAS-EH10CKT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : MITSUBISHI
จำนวน : 1 ราคา : 5390 บาท (เงินสด)
สินค้า : TCL 32
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Haier HSU-10CTR03TF(H)
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG T2512VSAM
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 32S6500
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 7.5 kg.
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : Panasonic DH-3JL2TH
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER HSU-12VNS03TF
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : HAIER
จำนวน : 1 ราคา : 1590 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 6490 บาท (เงินสด)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 16990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Haier EI35M-B
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG TV HD LED (32") รุ่น UA32M4100AK/DKXXT
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : CARRIER
จำนวน : 1 ราคา : 17990 บาท (เงินสด)
สินค้า : HAIER
จำนวน : 1 ราคา : 14990 บาท (เงินสด)
สินค้า : CARRIER
จำนวน : 1 ราคา : 17990 บาท (เงินสด)
สินค้า : LG IV10RN-SE2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SHARP 32LE155M
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ตู้เย็น TOSHIBA
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : ACONATIC 32"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 4990 บาท (เงินสด)
สินค้า : Panasonic DH-3JL2
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : TCL 40"
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
สินค้า : LG 32
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
1276500 บาท กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พิมพ์เอกสาร
ส่งหลักฐานการชำระเงิน
ยกเลิกสินค้า
3 เลขที่สั่งซื้อสินค้า : 1642372599 วันที่ : 17/01/2565
สินค้า : เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG
จำนวน : 1 ราคา : 900 บาท (ผ่อนสินค้า)
900 บาท กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พิมพ์เอกสาร
ส่งหลักฐานการชำระเงิน
ยกเลิกสินค้า