สยามชัย ศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รายการสั่งซื้อสินค้า

ลำดับ รายละเอียดสินค้า ราคา สถานะ
1 เลขที่สั่งซื้อสินค้า : 1656365103 วันที่ : 28/06/2565
สินค้า : Family 43D-T2 Smart
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
990 บาท กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พิมพ์เอกสาร
ส่งหลักฐานการชำระเงิน
ยกเลิกสินค้า