สยามชัย ศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตะกร้าสินค้า

ลำดับ รูปภาพ รายละเอียดสินค้า ราคา จำนวน
1 ชื่อสินค้า ACONATIC 40"
ยี่ห้อ aconatic ประเภท ทีวี
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
2 ชื่อสินค้า Haier HR-CEQ18
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท ตู้เย็น
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
3 ชื่อสินค้า Daikin FTKQ09SV2S
ยี่ห้อ ไดกิ้น ประเภท แอร์
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
4 ชื่อสินค้า HAIER
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท แอร์
ขนาด 15,000BTU สี ราคา 18990 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
18990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
5 ชื่อสินค้า เครื่องซักผ้า SAMSUNG
ยี่ห้อ ซัมซุง ประเภท เครื่องซักผ้า
ขนาด 12 Kg. สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
6 ชื่อสินค้า Haier HR-CEQ18
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท ตู้เย็น
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
7 ชื่อสินค้า SAMSUNG
ยี่ห้อ ซัมซุง ประเภท เครื่องซักผ้า
ขนาด 13kg. สี ราคา 6990 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
6990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
8 ชื่อสินค้า
ยี่ห้อ ประเภท
ขนาด สี ราคา 6990 0 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
6990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
9 ชื่อสินค้า SAMSUNG AR10KCFHGWKNST (9400 BTU)
ยี่ห้อ ซัมซุง ประเภท แอร์
ขนาด 9400 BTU สี ราคา 10990 15900 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
10990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
10 ชื่อสินค้า Haier HSU-10CEK03TF-N
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท แอร์
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
11 ชื่อสินค้า Skyworth 32E2A11T
ยี่ห้อ skyworth ประเภท ทีวี
ขนาด 32 นิ้ว สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
12 ชื่อสินค้า Family 32D-T2 Smart
ยี่ห้อ Family ประเภท ทีวี
ขนาด 32 นิ้ว สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
13 ชื่อสินค้า HAIER HSU-12VNS03TF
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท แอร์
ขนาด 12000 BTU สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
14 ชื่อสินค้า เครื่องซักผ้า Haier
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท เครื่องซักผ้า
ขนาด 12 kg. สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
15 ชื่อสินค้า Family 43D-T2 Smart
ยี่ห้อ Family ประเภท ทีวี
ขนาด 43 นิ้ว สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
16 ชื่อสินค้า ตู้เย็น TOSHIBA
ยี่ห้อ Toshiba ประเภท ตู้เย็น
ขนาด 8.3 Q สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
17 ชื่อสินค้า Family 32"
ยี่ห้อ Family ประเภท ทีวี
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
18 ชื่อสินค้า Haier HR-CEQ18
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท ตู้เย็น
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
19 ชื่อสินค้า Haier HSU-10CTR03TF(H)
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท แอร์
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
20 ชื่อสินค้า SAMSUNG
ยี่ห้อ ซัมซุง ประเภท แอร์
ขนาด 15,000BTU สี ราคา 25900 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
25900 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
21 ชื่อสินค้า LG IG13RN-SE2
ยี่ห้อ แอลจี ประเภท แอร์
ขนาด 12000 BTU สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
22 ชื่อสินค้า LG
ยี่ห้อ แอลจี ประเภท ทีวี
ขนาด 43 นิ้ว สี ราคา 9990 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
9990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
23 ชื่อสินค้า SAMSUNG
ยี่ห้อ ซัมซุง ประเภท เครื่องซักผ้า
ขนาด 8.5 สี ราคา 4990 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
4990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
24 ชื่อสินค้า เครื่องปรับอากาศ Haier
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท แอร์
ขนาด 18312 BTU สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
25 ชื่อสินค้า ตู้เย็น Haier
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท ตู้เย็น
ขนาด 5.2 Q สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
26 ชื่อสินค้า HAIER
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท เครื่องซักผ้า
ขนาด 12 kg. สี ราคา 8590 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
8590 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
27 ชื่อสินค้า ตู้เย็น TOSHIBA
ยี่ห้อ Toshiba ประเภท ตู้เย็น
ขนาด 6.5 Q สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
28 ชื่อสินค้า HITACHI เครื่องซักผ้าฝาบน (8 kg) รุ่น SF-80XB WH
ยี่ห้อ ฮิตาชิ ประเภท เครื่องซักผ้า
ขนาด 8 kg สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
29 ชื่อสินค้า SHARP
ยี่ห้อ SHARP ประเภท ทีวี
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
30 ชื่อสินค้า TV Skyworth
ยี่ห้อ skyworth ประเภท ทีวี
ขนาด 32 สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
31 ชื่อสินค้า SHARP
ยี่ห้อ SHARP ประเภท ทีวี
ขนาด 50 นิ้ว สี ราคา 16990 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
16990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
32 ชื่อสินค้า LG 32LK540BPTA
ยี่ห้อ แอลจี ประเภท ทีวี
ขนาด 32 นิ้ว สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
33 ชื่อสินค้า LG 7.5 kg.
ยี่ห้อ แอลจี ประเภท เครื่องซักผ้า
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
34 ชื่อสินค้า DAIKIN
ยี่ห้อ ไดกิ้น ประเภท แอร์
ขนาด 12,300 BTU สี ราคา 19900 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
19900 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
35 ชื่อสินค้า HITACHI (5 Q)
ยี่ห้อ ฮิตาชิ ประเภท ตู้เย็น
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
36 ชื่อสินค้า Haier HR-BDN15
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท ตู้เย็น
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
37 ชื่อสินค้า CARRIER
ยี่ห้อ Carrier ประเภท ทีวี
ขนาด 8,500 BTU สี ราคา 16890 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
16890 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
38 ชื่อสินค้า เครื่องซักผ้า Haier
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท เครื่องซักผ้า
ขนาด 7 kg. สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
39 ชื่อสินค้า Family 43D-T2 Smart
ยี่ห้อ Family ประเภท ทีวี
ขนาด 43 นิ้ว สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
40 ชื่อสินค้า MITSUBISHI SRK-13CRS-S1
ยี่ห้อ Mitsubishi ประเภท แอร์
ขนาด 13000 BTU สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
41 ชื่อสินค้า Hitachi R49W
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท ตู้เย็น
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
42 ชื่อสินค้า LG 32LB551D
ยี่ห้อ แอลจี ประเภท ทีวี
ขนาด 32 นิ้ว สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
43 ชื่อสินค้า
ยี่ห้อ ประเภท
ขนาด สี ราคา 990 0 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
44 ชื่อสินค้า เครื่องซักผ้า SAMSUNG
ยี่ห้อ ซัมซุง ประเภท เครื่องซักผ้า
ขนาด 14 Kg. สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
45 ชื่อสินค้า DAIKIN FTKQ12TV2S
ยี่ห้อ ไดกิ้น ประเภท แอร์
ขนาด 12300 BTU สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
46 ชื่อสินค้า Aconatic 40HS522AN
ยี่ห้อ aconatic ประเภท ทีวี
ขนาด 40 นิ้ว สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
47 ชื่อสินค้า TOSHIBA GR-B188ST
ยี่ห้อ Toshiba ประเภท ตู้เย็น
ขนาด 6.5 Q สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
48 ชื่อสินค้า ACONATIC 40"
ยี่ห้อ aconatic ประเภท ทีวี
ขนาด สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
49 ชื่อสินค้า เครื่องซักผ้า LG
ยี่ห้อ แอลจี ประเภท เครื่องซักผ้า
ขนาด 7.5 kg. สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
50 ชื่อสินค้า HAIER HSU-13VNR03T(N)
ยี่ห้อ ไฮเออร์ ประเภท แอร์
ขนาด 13000 BTU สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
51 ชื่อสินค้า SAMSUNG AR10MYFTAURNST
ยี่ห้อ ซัมซุง ประเภท แอร์
ขนาด 8500 BTU สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
52 ชื่อสินค้า Hitachi RAS-EH10CKT
ยี่ห้อ ฮิตาชิ ประเภท แอร์
ขนาด 10100 BTU สี ราคา 990 บาท
ประเภทราคา : ผ่อนสินค้า
990 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
53 ชื่อสินค้า LG
ยี่ห้อ แอลจี ประเภท ทีวี
ขนาด 43 นิ้ว สี ราคา 10490 บาท
ประเภทราคา : เงินสด
10490 1 แสดงรายละเอียด
ยืนยันการสั่งซื้อ
ยกเลิกสินค้า
ยืนยันการสั่งซื้อทั้งหมด