สยามชัย ศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รายการสั่งซื้อสินค้า

ลำดับ รายละเอียดสินค้า ราคา สถานะ
1 เลขที่สั่งซื้อสินค้า : 1623763688 วันที่ : 15/06/2021
สินค้า : LG
จำนวน : 1 ราคา : 10490 บาท (เงินสด)
10490 บาท กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พิมพ์เอกสาร
ส่งหลักฐานการชำระเงิน
ยกเลิกสินค้า
2 เลขที่สั่งซื้อสินค้า : 1623762634 วันที่ : 15/06/2564
สินค้า : SAMSUNG 14 kg.
จำนวน : 1 ราคา : 990 บาท (ผ่อนสินค้า)
990 บาท กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พิมพ์เอกสาร
ส่งหลักฐานการชำระเงิน
ยกเลิกสินค้า